Yhteystiedot

Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosasto
62100 LAPUA
p. 044 2698062

Uutiset

27.8.2018Valtuustoaloite EVALue lisää »2.4.2018Valtuustoaloite Varhaiskasvatuksen maksuton kesäkuukausiLue lisää »24.10.2017Valtuustoaloite OSALLISUUSOHJELMA 23.10Lue lisää »

Pikakysely

TULEVAISUUS HUOLESTUTTAA MINUA


LASTEN JA NUORTEN ASIALLA

14.2.2011 KDn valtuustoaloite/Vauvaraha valmistelussa

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että Lapuan kaupunki ryhtyy maksamaan vauvarahaa jokaiselle Lapualla syntyneelle vauvalle. Kuluneen vuoden lapualaisvauvoille raha maksettaisiin seuraavan kalenterivuoden alussa ja kaupunki kutsuisi vauvaperheet vauvajuhlaan. Vauvarahan suuruus voisi olla 150 euroa, joten kokonaiskustannus 200 syntynyttä vauvaa kohden olisi 30 000 euroa. Summat ovat pieniä, imagovaikutus on suuri – Lapua on perhekoon kaupunki. Lapsi on isän ja äidin onni, kaupungin rikkaus ja yhteiskunnan paras investointi!

Kristillisdemokraattien valtuustoaloite 13.12.2009, kuraattorin virka perustettiin 14.12.2010 kaupunginvaltuuston kokouksessa

ryhmä esittää, että Lapua perustaa opiskeluterveydenhuoltoon kuraattorin viran ja että joka toinen vuosi toteutettavan kouluterveyskyselyn tulokset esitetään valtuustolle kokouksen yhteydessä erillisessä informaatiotilaisuudessa tuoreeltaan.

Viimeisin kysely on tehty keväällä 2009 ja siinä Länsi-Suomen läänin lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijoista 10 % kärsi keskivaikeasta tai vaikeasta masennuksesta, tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa oli 25 %, ei yhtään läheistä ystävää 8 %, ei koe tulevansa kuulluksi koulussa 17 % (www.thl.fi). Kuntakohtaisia tuloksia ei sivuilta löydy. Nämä tulokset ja äskettäinen päättäjien ja nuorten tapaaminen keskusteluineen osoittivat, että nuorten hyvinvointiin on resursoitava ja siten torjuttava syrjäytymistä. Päättäjien on myös saatava ajantasaista tietoa.

 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus paljastaa isot säästöt, joita syrjäytymisen ehkäisystä koituu. ”Syrjäytymisen ehkäisyn taloudellista merkitystä perusteltiin haastatteluissa sillä, että nuorten odotettavissa oleva työura on pitkä. Yhteiskunnalle nuoren syrjäytymisestä aiheutuvat taloudelliset seuraukset näyttäytyvät lähinnä menetettyinä tuotannontekijöinä ja lisääntyvänä kustannusrasitteena. Jos syrjäytyminen kestää koko odotettavissa olevan työiän, noin neljäkymmentä vuotta, on yhdestä syrjäytyneestä aiheutuva nykyarvoksi laskettu kansantulon menetys noin 700 000 euroa. Julkisen talouden vastaava menetys on noin 430 000 euroa. (146/2007 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Toiminnantarkastuskertomukset 2007. Valtiontalouden tarkastusvirasto)

Viran perustamiseen on kaksi vahvaa syytä: Jokaisella nuorella on oltava oikeus täysipainoiseen elämään; Lapuan on Paras-hankkeen puristuksessa huolehdittava tarpeenmukaisten ja tuloksellisten palveluiden järjestämisestä – ja pidemmällä aikavälillä myös kuntalaisten hyvinvoinnin kautta säästyvistä kustannuksista. Hyvinvointi tulee halvemmaksi.

27.4.2009 V A L T U U S TO A L O I T E/ Kuntalisän jatko, toteutunut!

Kristillisdemokraattien valtuustoryhmä esittää, että kaupunki jatkaisi kuntalisän, eli lapualisän saamista lapsesta, kehittäisi myöntämisperusteita ja laajentaisi sen saamisen nostamalla tulorajoja, että se saavuttaisi useammat perheet.

Kuntalisä antaisi lapsiperheille enemmän vapautta valita omalle lapselleen heidän mielestään paras hoitomuoto.

Alle 3-vuotias lapsi tarvitsee kaikkien eniten vanhemman syliä sekä huolenpidon perustarpeiden tyydyttämistä. Kotihoidon on todettu vähentävän pienten lasten infektioriskiä. Kuntalisän myötä vanhempien poissaolot työstä lapsen sairauden vuoksi vähentyvät, samoin infektiokierteisten lasten terveyskeskuskäynnit. Kuntalisän hyödyt ovat suuremmat kuin kustannukset.

Vanhemmat tarvitsevat aikaa ja mahdollisuutta ottaa osaa lapsensa elämään. Perhekoon kaupungissa on ajateltava lapsiperheiden hyvinvointia ja tulevaisuutta.

 

lapset_ja_nuoret_banneri.gif