Yhteystiedot

Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosasto
62100 LAPUA
p. 044 2698062

Uutiset

24.10.2017Valtuustoaloite OSALLISUUSOHJELMA 23.10Lue lisää »23.6.2017Valtuustokolumni/ Lapuan Sanomat 22.6Lue lisää »6.6.2017Kaupunginvaltuusto päätti luottamuspaikoista 5.6.2017Lue lisää »

Pikakysely

TULEVAISUUS HUOLESTUTTAA MINUA

KDn Pohjanmaan piiri Lapualla 11.11.2017

Sunnuntai 12.11.2017 klo 21:05

Kristillisdemokraattien Pohjanmaan piiri kokoontui lauantaina 11.11.2017 Lapualle päättämään tulevan vuoden henkilövalinnoista piirijohtoon.

Piirin puheenjohtajana jatkaa seinäjokelainen Kimmo Rantanen ja varapuheenjohtajana vaasalainen Tellervo Vallius. Piirihallitukseen erovuoroisten tilalle valittiin Tiina Hauta, Kauhavalta, Helena Lahtinen, Lapualta, Merja Latvala Kurikasta, Arja Ollikainen Ähtäristä, Seppo Pitkänen Ilmajoelta, Anita Viik-Ingveskård Kristiinankaupungista ja Johanna Yli-Kaatiala Alavudelta. Piirihallituksessa jatkavat Heimo Hokkanen Vaasasta, Kaisa Jouppi Isostakyröstä, Tomi Kaunismäki Vaasasta, Annukka Latvala Seinäjoelta, Tellervo Vallius Vaasasta, Raija Viljanmaa Laihialta, Tero Virtanen Jalasjärveltä ja Tanja Ylä-Pöntinen Ähtäristä.

Kokous antoi julkilausumat:

Isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi

Kristillisdemokraattien Pohjanmaa piiri esittää isänpäivää viralliseksi liputuspäiväksi äitienpäivän tavoin. Isät ansaitsevat tunnustuksen tekemästään kasvatustyöstä äitien tavoin ja lapselle isä on yhtä tärkeä kuin äiti.

 Rikosrekisteriotteen esittämisvelvollisuus kotihoidon työntekijöille

Kristillisdemokraattien Pohjanmaa piiri edellyttää että kotihoidossa työskenteleville työntekijöille säädetään samanlainen velvollisuus esittää rikosrekisteriote kuin opetus- ja kasvatustyössä on. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä on ollut voimassa ja lähes viisitoista vuotta ja se säädettiin lapsen turvallisuuden varmistamiseksi. Samanlainen turva on taattava kotihoidon kaikenikäisille asiakkaille.

Kommentoi kirjoitusta.

Perhekoon kaupunki Lapuan perhepuolue KDn osasto huolissaan hyvinvoinnin heikentymisestä

Sunnuntai 5.11.2017 klo 16:57

Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosaston syyskokous pidettiin 29.10.2017.  Johtokunnan jäseniksi valittiin Jarmo Tupila, Sirpa Vieri, Kari Laine, Soile Sinnemäki, uusina Markus Tattari ja Heli Matilainen. KD Lapuan puheenjohtajana jatkaa Helena Lahtinen ja varapuheenjohtajana Kari Laine

Poliittisen tilannekatsauksen piti KDLapuan 9,7 %:n kannatuksesta iloitseva KDn hallintopäällikkö, lapualaistaustainen ja nykyään Riihimäen kaupunginvaltuustossa vaikuttava Ismo Portin.

Vuosikokous antoi kannanoton, jonka mukaan Perhekoon kaupunki Lapuan KDosasto kannattaa Kristillisdemokraattipuolueen vaatimuksia purkaa hallituksen esittämät 0,85 %:n juustohöyläleikkaukset, jotka kohdistuvat muun muassa takuueläkkeisiin, lapsilisiin ja vammaistukiin. Näiden nipistysten lisäksi rintamalisän leikkaus Suomi 100 -juhlavuonna on täysin sopimatonta.

Suomalaisen hyvinvoinnin rakentaneet vanhukset tarvitsevat heikennysten sijaan inhimillisen hoidon ja riittävän toimeentulon. Vanhusten ohella lapsiperheiden hyvinvoinnista kannattaa huolehtia, sillä meidän yhteinen tulevaisuutemme riippuu perheissä kasvavista lapsista – huomisen vastuunkantajat eivät kasva neuvottelupöydissä eivätkä työpaikoilla, vain ydinperheet voivat tuottaa lapsia hankkimalla tulevaisuuden väestön.

Kommentoi kirjoitusta.

KUTSU KD Lapuan vuosikokous 29.10

Tiistai 24.10.2017 klo 8:04

KD Lapuan vuosikokous pidetään  su 29.10.2017 klo 18 kaupungintalon kahviossa (käynti Heimonkartanon puolelta), esillä sääntömääräiset asiat.

 • Mukana lapualaisjuurinen KDn toiminnanjohtaja Ismo Portin.
 • Kahvitarjoilu
 • Olette sydänlämpimästi tervetulleita!

Kommentoi kirjoitusta.

KD Valtuustokolumni 9.2017

Sunnuntai 8.10.2017 klo 21:43

SOTEMAKUuudistus odotuttaa toteutumistaan vielä pari vuotta. Jos uudistus toteutuu suunnitellusti, vuoden 2020 alusta kunnan ydintehtäviksi muodostuvat kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoiman turvaaminen. Toimintatavat muuttuvat, keskeiseksi nousee kuntalaisten osallisuus.

SOTEn jälkeinen kunta on avoin ja kuntalaisia aktivoiva, siksi on jo nyt muutettava toimintaa aivan uudenlaisten osallisuutta mahdollistavien toimintatapojen löytämiseksi, tarvitaan kuntalaisraateja, palautemahdollisuuksia, kokemusasiantuntijoiden ja vaikuttamistoimielinten mukaan saamista. Kuntalaisten osallistuminen ei ole jatkossa enää vain ”kuulemista”, mielipiteet on otettava huomioon jo toimintaa suunniteltaessa.

 Kuntalaisten ohella yhteisöjen ja yritysten kanssa tehtävään yhteistyöhön on rakennettava aivan uusia toimintatapoja, Esa Suutalan kolumnissaan ideoimaa mallia (Miten olisi Into Lapua LS 14.9.2017) voisi jatkojalostaa nykyistä laajemman ja tasapuolisemman yhteistyön saamiseksi lapualaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa.

 Uusittu kuntalaki (410/2015) tuli voimaan 1.6.2017. Lakiin on koottu muiden uudistusten ohella säännökset kunnan vaikuttamistoimielimistä, joita ovat vanhusneuvosto, vammaisneuvosto ja nuorisovaltuusto. Lapualla näillä toimielimillä on osin jo melko pitkä elinkaari, mutta uudistetun lain mukaan niille on annettava leveämpi liikkumatila ja mahdollisuus osallistua aidosti kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan omaa väestöryhmää koskevissa asioissa.

 Muutos edellyttää Lapuallakin uudenlaisia toimintamuotoja, vaikkapa aluksi linjakeskusteluita johtoryhmän ja hallituksen kanssa niin että nuorten, vammaisten ja ikääntyneiden osallistuminen toiminnan kehittämiseen ja ongelmien korjaamiseen on oikeasti mahdollista. Kuntalaisten ääni on saatava paremmin kuuluviin - ja samalla on tarkasteltava luottamushenkilötyöryhmien tehtäväkokonaisuuksia.  

Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa vuodelta 2016 nostetaan rohkeasti ja aiheesta esiin lukuisten työryhmien sekavahko kokonaisuus, joka on omiaan aiheuttamaan toiminnan tempoilua, roolien hämärtymistä ja tiedonkulun katkoksia. Erikoinen ilmiö on tiettyjen luottamustehtävien kiinnittyminen muutamiin luottamushenkilöihin toimielimen sijasta. Viime kaudella henkilöt toimivat puheenjohtajistossa, nyt ko. henkilöt ja samat asiat hoidetaan kaupunkisuunnittelujaostossa. Sen esityslistaa tai muistioita ei vielä ole löytynyt mistään. Muissa kunnissa tai kaupungeissa ei tällaista toimintatapaa ole.

 Kaupungin ja kaupunkilaisten etu edellyttää selkeää valmistelua ja päätöksentekoa niin, että päättäjillä on edellytykset tehdä päätöksiä riittävän ja ajoissa saadun valmistelutiedon turvin – lukion rakentamiskustannusten noususta päättäjät ja koulujen suunnittelutoimikunnan jäsenetkin saivat tiedon vasta paikallislehden sivuilta. Hyvinvointi ja elinvoima rakentuvat vain riittävän tiedon ja reilun yhteistyön aineksista.

Helena Lahtinen, KD, kaupunginvaltuuston II. varapuheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta.

ALANKO HARJAKORKEUDESSA

Torstai 5.10.2017 klo 21:53

Tähän Alangon osaan avaa alueen ensimmäisenä Tokmanni.

Tähän Alangon osaan avaa alueen ensimmäisenä Tokmanni.Alan­gon ra­ken­tu­va lii­ke­kes­kus on eh­ti­nyt har­ja­kor­keu­teen. Wa­saG­roup Oy:n ra­ken­nut­ta­ma kah­den ta­lon ko­ko­nai­suus juh­lis­taa par­hail­laan har­ja­kai­sia.

– En­sim­mäi­se­nä Alan­gos­sa avaa Tok­man­ni, joka start­taa jou­lu­mark­ki­noil­le, ker­too Wa­saG­rou­pin kon­ser­ni­joh­ta­ja Ari Tyy­nis­maa.

En­si vuo­den al­ku­puo­lis­kol­la avaa­vat K-Rau­ta ja K-Su­per­mar­ket. Li­sää en­si vii­kon La­pu­an Sa­no­mis­sa.

Kommentoi kirjoitusta.

Suomalaisilla puukerrostaloilla maailmalle

Maanantai 11.9.2017 klo 19:32

YLE: Katja Lähtinen aloitti syyskuussa 2016 Vaasan yliopiston liiketalouden professorina erityisalanaan puurakentaminen.

Ensimmäinen vuosi viisivuotisesta professuurista meni ihmisiin, verkostoihin ja paikallisiin puurakentamisen eritystarpeisiin tutustuessa, sekä tieteellistä tutkimustyötä tehden.

Etelä-Pohjanmaan tahtotila kehittää puurakentamista saa professorilta kehut. Esimerkkeinä hän mainitsee alueella käynnistyneen CLT-tuotannon – tähän asti Suomessa on käytetty esimerkiksi itävaltalaista materiaalia, nyt tarjolla on kotimaista – ja lakean Sydänpuu-konseptin.

– Sydänpuu on uudenlainen avaus materiaalien välisen kilpailun ratkaisemiseen. Puuta vai betonia -keskustelu on mielestäni monissa tilanteissa ajan haaskausta. Kaikissa materiaaleissa on hyvät puolensa. Se, että otetaan niistä hyödyt ja tehdään myös rakentamisen prosessien uusiutumista edistävää yhteistyötä, on erittäin merkittävä avaus, Lähtinen sanoo.

Viennissä mahdollisuuksien ajat

Vienti kiinnostaa yrityksiä ja Lähtisen mukaan puurakentamisen alalla eletään nyt aikoja, jolloin sen suhteen voi tapahtua suuriakin esimerkiksi kasvavilla Aasian markkinoilla. Asenteissa ja tahtotilassa on otettu pitkiä harppauksia.

– Puu on materiaali, joka tunnustetaan ja on kestävän kehityksen mukainen.

Kuitenkin:

– Pitää osata kommunikoida myös niiden ihmisten kanssa, jotka kokevat, että puita ei saisi kaataa. Mietittävä, miten osataan kertoa, että suomalainen metsätalous on kansainvälisesti vertailtuna kestävää oli meillä sertifikaatteja tai ei – vaikka tietysti aina myös parantamisenkin varaa on. Tämä on pitkälti myös kommunikointikysymys.

Katja Lähtisen

kuuluu EPANET-verkostoon ja sen toimipaikka on Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Lisää https://yle.fi/uutiset/3-9823129

Kommentoi kirjoitusta.

ERIÄVÄ MIELIPIDE 28.8.2017

Sunnuntai 3.9.2017 klo 20:35

Jätän eriävän mielipiteen Lapuan kaupunginvaltuuston kokouksen 28.8.2017 asiakohtaan 3 Kaupunkisuunnittelujaoston asettaminen sekä jäsenten ja varajäsenten valinta ajalle 1.6.2017- 31.5.2019.

 Perustelut:

Lapuan kaupunginvaltuusto on käsitellyt hallintosääntöä kokouksessaan 18.4.2017. Kokouksen tarkastetun pöytäkirjan mukaan asiakohtaan tehtiin muutosesitys kohtaan luku 2 § 2. ”

Valtuusto:

Luku 2 Valtuutettu Pekka Kivisaari esitti, että luvusta 2 § 2 Kaupunginhallitus, elinvoimajaoston tehtävistä kohdat 1. kaavoitusta ja kaupunkiympäristön kehittämistä ja 3. maankäyttöä siirretään 5. luvun 3 §:ään Teknisen lautakunnan tehtävät ja toimivallat, kohdat Tehtävät alle. Valtuutettu Pekka Kivisaaren esitystä kannattivat valtuutetut Marianne Hietala ja Virpi Myllykangas.

Valtuutettu Esa Rintala esitti, että elinvoimajaoston tehtävistä poistetaan kohta 4) muu elinvoiman kehittäminen.”

Muita muutoksia lukuun 2 ei tehty. Kaupungin puheenjohtajisto säilyi

Kaupunginvaltuuston kokous 18.04.2017 § 3, liite Lapuan kaupungin hallintosääntö, Säännöt ja ohjeet nro 361. Hyväksytty: Kv 18.4.2017 § 3 Voimaantulo : 1.6.2017  (http://julkaisu.lapua.fi/dweb/kokous/20171447-3.HTM, löydettävissä 28.8.2017)

Kaupunginvaltuusto on pitänyt kokoukset 15.5.2017, 5.6.2017, näissä kokouksissa ei asialistalla ole ko muutoksin tehtyä hallintosääntöä.

Kaupunginhallitus on pitänyt kokoukset 12.6.2017, 26.6.2017, 7.8.2017, 21.8.2017, näissä kokouksissa ei hallintosääntöä käsitelty eikä se ollut liitteenä. Hallitus on käsitellyt elinvoimajaostoa 12.6.2017 kokouksessaan, 18.4.2017 kvn käsittelemää hallintosääntöä ei liitteenä ollut (http://julkaisu.lapua.fi/dweb/kokous/20171467-4.HTM, löydettävissä päivällä 28.8.2017).

Samalla numerolla 361 ja voimaantulopäivällä löytyy kaupungin sivuilta toinen versio hallintosäännöstä, joka ei ole pöytäkirjan liitteenä, Lapuan kaupungin hallintosääntö, Säännöt ja ohjeet nro 361. Hyväksytty: Kv 18.4.2017 § 3 Voimaantulo : 1.6.2017 (https://www.lapua.fi/files/Tiedostot/Hallintosnt2017ver2.pdf, löydettävissä 28.8.2017)

Uusi, kuntavaaleissa  9.4.2017 valittu valtuusto piti ensimmäisen kokouksensa 5.6.2017, kolme iltaa kestävä koulutus aloitettiin 22.8.2017,  mutta materiaalia ei uusille valtuutetuille ole jaettu.

Luottamushenkilöiden olisi tullut saada uusin ja 18.4.2017 kokouksen päättämin muutoksin varustettu viimeisin versio hallintosäännöstä sekä kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston käsittelyvaiheiden liitteeksi, jotta jokainen olisi voinut hahmottaa mistä ja kuinka päätetään. Ko. jaosto herätti ristiriitaisia näkemyksiä vaalien jälkeen ja sitä käytettiin keinona luottamuspaikkojen jakamiseksi ja lisäämiseksi. Tällä käsittelyllä asia ajettiin päätökseksi niin että erityisesti uusilla valtuutetuilla ei ollut kokonaiskuvaa ja käsitystä hallintosäännöstä ja sen merkityksestä päätöksenteon ja toiminnan organisoinnin ja toimivallan jaon välineenä.

Olen tulostanut koko hallintosäännön 27.8.2017 pöytäkirjan liitelinkistä paperiversioksi ja 28.8.2017 linkki on vaihdettu 28.8 valtuuston kokouksen jälkeen toiseen versioon (http://julkaisu.lapua.fi/dweb/kokous/20171447-3-2.PDF, löydettävissä 28.8.2017 klo 21.50).

 

Erityisesti huomioitavaa:

 1. Hallintosääntömuutokset olisi tullut tehdä ja tuoda toimielimen päättämien muutosten mukainen versio toimivaltaisen toimielimen kautta päätöksenteosta vastaavalle toimielimelle.
 2. Jaostosta päättäminen olisi tullut tehdä hallintosääntömuutoksena kaupunginhallituksen valmistelemana ja valtuuston päättämänä.
 3. Kaupungin kotisivuilla olevien pöytäkirjojen ja liitteiden on oltava ajan tasalla, ko. muutoksen teko valtuuston kokouksen 28.8.2017 ei ole hyvää hallintoa.

 

Lapualla 28.8.2017

Helena Lahtinen

kaupunginvaltuutettu, kaupunginvaltuuston 2. varapuheenjohtaja

Kommentoi kirjoitusta.

Valtuustokauden ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus järjestettiin 27.8.2017

Sunnuntai 27.8.2017 klo 18:30

Lämpimät kiitokset Lapuan Tuomiokirkkoseurakunta, Vaasan ortodoksinen seurakunta, Lapuan Vapaakirkko ja Lapuan Helluntaiseurakunta yhteisen jumalanpalveluksen järjestämisestä!

Valtuustokauden ekumeeninen avajaisjumalanpalvelus

 Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosaston johtokunta esittää, että Lapuan evankelis-luterilainen seurakunta yhdessä lapualaisten kristillisten seurakuntien kanssa järjestää alkusyksyllä 2017 ekumeenisen jumalanpalveluksen, johon kutsutaan Lapuan kaupungin valtuustokaudeksi 2017-2021 valitut luottamushenkilöt. Vuoden 2013 alussa evankelis-luterilainen seurakunta järjesti ensi kerran jumalanpalveluksen aloitteemme pohjalta.

Satavuotisen Suomen juhlavuonna 2017 on tärkeämpää kuin koskaan muistaa se kristillinen arvopohja, jonka varaan itsenäisyytemme rakentui ja joka edelleen on viisauden lähde arjen elämässä ja päätöksenteossa.

Haluamme vahvistaa kotikaupungimme Lapuan ja kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen hyvää yhteistyötä ja jatkuvaa aktiivista kanssakäymistä. Yhteistyön ohella haluamme korostaa rukouksen merkitystä päätöksenteossa jokaisen lapualaisen arkipäiväisenä apuna.

Virren 581 toisen säkeistön sanoin: ”Sovinnossa meidän suo maata rakentaa, että jokaiselle se kodin tarjoaa. Kädestäsi maamme siunauksen saa, ohjaa esivaltaa ja viisautta jaa.” 

Lapualla 12.6.2017

Kristillisdemokraattien Lapuan paikallisosasto ry

Kommentoi kirjoitusta.

Puoluekokous 18- 19.8.2017 Seinäjoella

Torstai 17.8.2017 klo 21:17

Tervetuloa Pohojammaan syrämmehen Komiahan kaupunkihin Seinäjoelle!

Kristillisdemokraattien seuraava, 32. sääntömääräinen puoluekokous pidetään perjantaina 18.8. ja lauantaina 19.8.2017 Seinäjoella. Lisäksi on retkipäivä sunnuntaina 20.8.2017. Kokouksessa mm. pe 18.8. valitaan 2-vuotiskaudelle puheenjohtaja ja kolme varapuheenjohtajaa sekä la 19.8. päätetään presidentinvaaleihin osallistumisesta.

Puoluekokousta voi seurata pe 18.8. sekä la 19.8. suorana netistä linkillä, mikä näkyy puoluekokouksen ajan www.kd.fi -sivulla.

Kommentoi kirjoitusta.

Kuntien rooli arvioitava uudelleen

Sunnuntai 9.7.2017 klo 21:41

YLE: Perustuslakivaliokunta antoi kesäkuun lopussa, jossa se totesi sote-uudistuksen valinnanvapausmallissa olevan. Samalla valiokunta totesi, että hallituksen tulisi arvioida uudelleen myös sitä, miksi kunnat eivät voisi toimia sote-palveluiden tuottajina.

Helsingin Sanomien jutussa Saarikko toteaa, että hänen mielestään perustuslakivaliokunta sanoi lausunnossaan asioita kolmella eri äänensävyllä: kuiskaten, todeten ja huutaen. Kuntien aseman arviointi on Saarikon mielestä vain kuiskaus, kun taas yhtiöittäminen huudahdus. Saarikon mielestä perustuslakivaliokunnan kannanotto kuntien asemasta oli siis vain kehotus perustella hallituksen kanta paremmin.

”En ole itse tuomassa sitä poliittiseen uudelleenarvioon. Suomi on muutakin kuin suuret kaupungit. Palveluiden vahvuus tulee siitä, että ne ovat isompien alueiden eli maakuntien vastuulla.” (Annika Saarikko, HS 8.7.2017)

Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja, vasemmistoliiton kansanedustaja Annika Lapintie toteaa kuitenkin Yle Uutisille, että pelkästään se, että perustuslakivaliokunta kehottaa harkitsemaan jotain asiaa uudelleen, on jo paljon sanottu. Perustuslakivaliokunta antaa tämänkaltaisia lausuntoja Lapintien mukaan ehkä kerran kymmenessä vuodessa.

Suomen kuuden suurimman kaupungin johto julkaisi kesäkuun puolessavälissä yhteisen kannanoton, jossa vaadittiin sote- ja maakuntauudistusta uuteen harkintaan. Lisää https://yle.fi/uutiset/3-9713827

Kommentoi kirjoitusta.

Hyvää Juhannusta, Johannes Kastajan päivää!

Perjantai 23.6.2017 klo 22:31

Oi, katsokaa, miten lainehet
niin kauniisti rantoja kaulaa!
Oi, kuunnelkaa, miten lintuset
niin kauniisti lehdossa laulaa!
Oi, ootteko nähnehet illan kuun
ja kuullehet kuisketta metsän puun,
min ylitse valkeat hattarat
suvitaivaalla vaeltavat?

Tai ootteko koskaan te painaneet
pään kesäistä nurmea vastaan,
kun heinäsirkat on helisseet
ja raikunut laulu rastaan?
Sinikellot tokko ne keinuivat,
lepinkäiset tokko ne leijuivat,
ja tuoksuiko kukkaset tuhannet? -
Sitä tuoksua unhota et.

Ja ootteko mennehet milloinkaan
te aamulla järven rantaan,
kun aurinko noussut on aalloistaan
ja paistanut valkosantaan?
Vesi välkkyikö tyynenä heijastuin,
sumun keskeltä nousiko seijastuin
sadun saaret, niemet ne terheniset? -
Sitä utua unhota et.

Eino Leinon runoelmasta

Hymyilevä Apollo

Kommentoi kirjoitusta.

KDLapuan luottamushenkilöiden paikat

Tiistai 6.6.2017 klo 19:51

Lapuan kaupunginvaltuustossa 5.6.2017 vahvistettu luottamuspaikkajako/KDn paikat 2017-2021

 Suhteellisten vaalien vaalilautakunta                                             

Helena Lahtinen                                                            

Kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto                  

2. vpj.            Helena Lahtinen

Tarkastuslautakunnan varajäsenet

Jarmo Tupila

 Keskusvaalilautakunnan jäsenet                               Varajäsenet

Sirpa Vieri                                                                      5. Soile Sinnemäki

 Perusturvalautakunnan jäsenet                                 Henkilökohtaiset varajäsenet

Heli Matilainen                                                               Outi Hakala

Sivistyslautakunnan jäsenet/ jako                              Henkilökohtaiset varajäsenet

Markus Tattari                                                                Kari Laine

 Ympäristölautakunnan jäsenet                                  Henkilökohtaiset varajäsenet

Sirpa Vieri, vpj.                                                               Soile Sinnemäki

Kiinteistötoimitusten uskotut miehet

Kristiina Harju-Tupila

 Lapuan kaupungin edustajat maakuntapäiville

Edustajat                                                                       Varaedustajat

Riitta Kangasluoma                                                        Helena Lahtinen

 Tytäryhtiöpaikat jaetaan erikseen

Puolueiden kannatus ja muutokset 2012 ja 2017 kuntavaaleissa/ Lapua

 

Äänimäärät -12 ja 17

Kannatus%  -12 ja -17

Muutos +/-

Paikkojen määrän muutos

Puolue

2012

2017

2012 %

2017 %

Äänimäärä

2012

2017

Kesk

2742

2767

36,2

37,1

+ 25

13

14 (+1)

Kok

2317

2256

30,6

30,3

-61

11

11

PS

956

771

12,7

10,4

-185

4

4

KD

602

720

8,0

9,7

+120

3

3

SDP

604

572

8,0

7,7

-32

3

2 (-1)

Vas

257

291

3,4

3,9

+34

1

1

Vihr

87

72

1,2

1,0

-15

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaalivoittajat: Keskusta + 25 ääntä, KD + 120 ääntä ja Vas + 34 ääntä

Viimeinen valittu on PSn edustaja (erotus  PS- KD 51 ääntä), ensimmäinen pudonnut SDPn edustaja  (2,1  vertauslukuvähennys)

Kommentoi kirjoitusta.

MARKKINATALOUS EI SOVI SOTEEN

Maanantai 15.5.2017 klo 22:01

HS: Maailman arvostetuimpiin taloustieteilijöihin kuuluva Jeffrey Sachs varoittaa Suomen päättäjiä sotkemasta markkinataloutta terveydenhuoltoon.

”En tunne teidän uudistustanne, mutta sen voin sanoa, että terveydenhuollon markkinat ei ole hyvä ajatus. Markkinatalous tarkoittaa epätasa-arvoa, ja erityisesti terveydenhuollossa se tarkoittaa mahdollisuutta monopolien syntymiselle ja kustannusten paisumiselle”, Sachs sanoo HS:n haastattelussa.

Sachsin mielestä Pohjoismaiden ja Kanadan terveydenhuoltojärjestelmät olisivat hyvä esikuva Yhdysvalloillekin. Ne ovat julkisesti rahoitettuja, kattavat kaikki kansalaiset, ovat tasa-arvoisia ja huomattavasti amerikkalaista järjestelmää halvempia.

”Yhdysvallat käyttää terveydenhuoltoon rahaa 18 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen, mistä puolet on julkista ja puolet yksityistä rahaa. Pohjois-Euroopassa luvut ovat noin 10–12 prosenttia. Se on valtava ero”, Sachs sanoo.

”Järjestelmät tarvitsevat tietysti aina kehittämistä ja uusi teknologia tuo paljon muutoksia hoidon järjestämiseen. Mutta Suomen ja sen naapurimaiden järjestelmät ovat valtavan paljon parempia kuin Yhdysvaltojen terveydenhuolto. Niistä kannattaa pitää kiinni”, Sachs sanoo.

Sachs tunnetaan maailmalla ennen kaikkea kestävää kehitystä ja köyhyyden vähentämistä koskevasta työstään. Hän toimii Columbian yliopistossa myös terveyspolitiikan professorina. Oman maansa terveydenhoitojärjestelmää kohtaan hän on erittäin kriittinen.

”Yhdysvaltain terveydenhuollosta on muodostunut monopolisoitu puoliyksityinen järjestelmä, joka maksaa lähes tuhat miljardia dollaria enemmän kuin mitä järjestelmän pitäisi maksaa. Ylimääräiset kustannukset ovat noin viisi prosenttia suhteessa Yhdysvaltain bruttokansantuotteeseen. Se on valtava taakka jopa näin rikkaalle maalle”, Sachs sanoo.Lue lisää http://www.hs.fi/talous/art-2000005209224.html?share=3e3a7b6c783882f191bc831ba4c225ca

Kommentoi kirjoitusta.

Tiedote

Perjantai 5.5.2017 klo 21:38

NettiIlkan 5.5 julkaistun uutisen mukaan "Kokoomus oli neuvotellut pitkälle Ryhmä 10:n kanssa teknisestä vaaliliitosta", mutta lause ei aivan pidä paikkaansa: R10:lla ja Kokoomuksella oli allekirjoituksin vahvistettu ja yhteinen sopimus vaaliliitosta ja paikkajaosta.

Suullinen sopimus saattaa olla tulkinnanvarainen ja jälkikäteen hankalasti todennettavissa, mutta asianosaisten yhdessä tekemä kirjallinen sopimus sitoo osapuolia.

Ryhmä 10:llä on koko lailla tiedossa tilanteen kulku, mutta Kokoomus tiedottaneee toiminnastaan ja tekemiensä sopimusten sitovuuksista tarkemmin.

Ryhmä 10:n toiminta neuvottelujen aikana on ollut asiallista. KDn valtuutetut jatkavat työtä yhdessä R10:n valtuutettujen kanssa Lapuan ja lapualaisten hyväksi.

Äänimääristä:

Ryhmä 10:n yhteen laskettu äänimäärä on 2426 ääntä, Kokoomuksen äänimäärä pienempi 2256 ääntä ja Keskustan 2767 ääntä.

2017 vaaleissa KDn kannatus lisääntyi 118 ääntä (1,7 %) , mutta paikkamäärä ei lisääntynyt, vaalivoittajaksi ilmoittautuneen Keskustan äänimäärä lisääntyi 25:llä (0,9 %) ja sillä irtosi lisäpaikka epäreilun vaalijärjestelmän vuoksi.

15.5.2017 Neuvottelut kesken, ei tiedotettavaa

Kommentoi kirjoitusta.

TORJUNTA-AINEIDEN VÄLTTÄMINEN JOPA KASVATTAISI SATOA

Tiistai 2.5.2017 klo 20:36

YLE: Ranskassa tehdyn tutkimuksen mukaan jokseenkin kaikki maanviljelijät voisivat vähentää tuntuvasti kemiallisten torjunta-aineiden käyttöä ilman, että heidän satonsa pienenisivät. Monilla ne suorastaan kasvaisivat.

YK:n ihmisoikeuskomissiolle laaditussa raportissa muistutetaan, että YK:n elintarvikejärjestön FAO:n mukaan jo nykyisin pystyttäisiin ruokkimaan yhdeksän miljardia ihmistä, elleivät köyhyys, epätasa-arvo ja resurssien epätasainen jakautuminen estäisi sitä.

Teollisuuden mukaan maailman kasvavan väestön ruokkiminen vaatii viljelmien tuholaisten, rikkakasvien ja kasvitautien kemiallista torjuntaa nykyisellä tavalla tai enemmänkin.

– Se on pelkkä myytti. Torjunta-aineiden lisäämisellä ei ole mitään tekemistä nälän poistamisen kanssa, sanovat YK:n raportoijat Hilal Elver ja Baskut Tuncak. Lue lisää http://yle.fi/uutiset/3-9590902

Kommentoi kirjoitusta.

Kiitos veteraanit!

Torstai 27.4.2017 klo 20:01

Kansallinen veteraanipäivä on Suomessa sotaveteraanien kunniaksi 27. huhtikuuta vietettävä juhlapäivä ja yleinen liputuspäivä. Sitä vietettiin ensimmäisen kerran vuonna 1987[1] Lahdessa osana Suomen itsenäisyyden 70-vuotisjuhlavuotta. Ehdotuksen kansallisesta veteraanipäivästä teki pääministeri Kalevi Sorsa[1] ja asia vahvistettiin valtioneuvostossa kauhavalaisen  puolustusministeri Veikko Pihlajamäen esityksestä 1986.

Kansallisen veteraanipäivän valtakunnallista pääjuhlaa vietettiin torstaina Lahdessa. Veteraanipäiväperinne alkoi Lahdesta tasan 30 vuotta sitten. Sen ja Suomi 100 -juhlavuoden vuoksi torstain tilaisuus oli tavallista näyttävämpi. Tunnelma messukeskuksessa oli harras ja koskettava.

Juhlapuheen piti Tasavallan presidentti Sauli Niinistö, joka korosti sodan kokeneiden sukupolvien jättämää arvoperintöä ja myönteistä elämän asennetta. Niinistön mukaan veteraanit ja lotat menettivät paljon, mutta ovat antaneet nykypolville paljon enemmän. Presidentin puhe sai kunniavierailta paljon kehuja.

Lue lisää http://yle.fi/uutiset/3-9584419

Kommentoi kirjoitusta.

SYRJÄYTYMINEN ON UHKISTA VAARALLISIN

Tiistai 18.4.2017 klo 20:21

YLE: Ylen Taloustutkimuksella teettämä kysely uhkakuvista nostaa pintaan Tukholman terrori-iskun suomalaisiin jättämän pelon. Vaikka kansalaisten pelko on kaikkea muuta kuin toivottavaa, sisäministeriön kansliapäällikkö Päivi Nerg löytää siitä hyvääkin. Suomalaiset ymmärtävät, ettemme elä lintukodossa. Jos suostumme näkemään ympäristömme sellaisena kuin se on, voimme reagoida oikein sitten, kun siihen on tarvetta.

Kysely kertoo senkin, että ennen Tukholman iskua suomalaiset kokivat henkilökohtaisesti suurimmaksi uhkaksi huono-osaisuuden. Sen voi tulkita niin, että oma kukkaro on lähellä ja huoli taloudellisesta pärjäämisestä huolestuttaa suomalaisia.

Huoli huono-osaisuuden kasvusta voi kertoa meistä muutakin. Se ei välttämättä ole vain omaan napaan tuijottamista vaan huolenpitoa siitä, että kaveria ei jätetä. Ja ymmärrystä siitä, että syrjäytyminen ja huono-osaisuus on myös yksi väkivallan tekijä.

Kansliapäällikkö Päivi Nerg sanoo niputtaneensa kyselyssä henkilökohtaiseksi ykkösuhaksi kolme asiaa, satunnaisen väkivallan, ääriliikkeet ja terrorismin, koska niillä on yhteys toisiinsa. Suomessa on jo nyt monisukupolvista syrjäytymistä, joka on johtanut väkivaltaisiin tekoihin.LUE LISÄÄ http://yle.fi/uutiset/3-9566683

Kommentoi kirjoitusta.

Kristus nousi kuolleista! - Totisesti nousi!

Sunnuntai 16.4.2017 klo 0:20

Indoeurooppalaiset kielet

 • Germaaniset kielet
 • > Länsigermaaniset kielet
 • >> Anglikaaniset kielet
 • - - - Englanti - Christ is risen! Truly, He is Risen!
 • - - - - Vanha englanti (anglosaksi) - Crist aras! Crist sodhlice aras! (Kirj.:Christ arose! Christ surely arose!)
 • - - - - Keskiaikainen englanti - Crist is arisen! Arisen he sothe!
 • - - - Lyaric Patwa - Krestos a uprisin! Seen, him a uprisin fe tru!
 • >> Friisi - Kristus is opstien! Wis is er opstien!
 • >> (Korkea) saksa
 • - - - Saksa - Christus ist auferstanden! Er ist wahrhaftig auferstanden!
 • - - - Jiddish - Der Meschiache undzer iz geshtanen! Avade er iz ufgeshtanen!
 • >> Alasaksa
 • - - - Hollanti - Christus is opgestaan! Hij is waarlijk opgestaan!
 • - - - Afrikaani - Kristus het opgestaan! Hom het waarlik opgestaan!
 • > Pohjoisgermaaniset kielet
 • - - Tanska - Kristus er opstanden! Sandelig Han er Opstanden!
 • - - Islanti - Kristur er upprisinn! Hann er vissulega upprisinn!
 • - - Norja - Kristus er oppstanden! Han er sannelig oppstanden!
 • - - Ruotsi - Kristus är uppstånden! Ja, Han är verkligen uppstånden!
 • Italialaiset kielet
 • - Latina - Christus resurrexit! Resurrexit vere!
 • > Romaaniset kielet
 • - - Italia - Cristo è risorto! È veramente risorto!
 • - - Katalonia - Crist ha ressuscitat! Veritablement ha ressuscitat!
 • - - Ranska - Le Christ est ressuscité! Vraiment Il est ressuscité!
 • - - Portugali - Cristo ressuscitou! Verdadeiramente ressuscitou!
 • - - Romania - Hristos a înviat! Adevărat a înviat!
 • - - Espanja - Cristo ha resucitado! Verdaderamente, ha resucitado!
 • Slaavilaiset kielet
 • - Kirkkoslaavi - (Christos Voskrese! Voistinu Voskrese!)
 • > Itä
 • - - Venäjä - Христос Воскрес! Воистину Воскресе! (Khristos Voskres! Voistinu Voskres!)
 • - - Valko-venäjä - Хрыстос уваскрос! Сапраўды ўваскрос! (Khristos Uvaskros! Saprawdi Wvaskros!)
 • - - Ukraina - Христос Воскрес! Воістину Воскрес! (Khristos Voskres! Voistinu Voskres!)
 • > Etelä
 • - - Bulgaria - Христос Возкресе! Воистина Возкресе! (Christos Vozkrese! Voistina Vozkrese!)
 • - - Serbia - Христос Воскресе! Ваистину Воскресе! (Christos Voskrese! Vaistinu Voskrese!)
 • > Länsi
 • - - Tsekki - Kristus vstal z mrtvých! Vpravdě vstal z mrtvých!
 • - - Slovakki - Kristus vstal zmŕtvych! Skutočne vstal!
 • - - Puola - Chrystus Zmartwychwstał! Zaprawdę Zmartwychwstał!
 • Balttilaiset kielet
 • - Liettua - Kristus prisikėlė! Tikrai prisikėlė!
 • Kelttiläiset kielet
 • > Gaelin kielet
 • - - Vanha irlanti - Asréracht Críst! Asréracht Hé-som co dearb!
 • - - Irlanti - Tá Críost éirithe! Go deimhin, tá sé éirithe!
 • - - Manksi - Taw Creest Ereen! Taw Shay Ereen Guhdyne!
 • - - Skotti-gaeli - Tha Crìosd air èiridh! Gu dearbh, tha e air èiridh!
 • > Britannialaiset kielet
 • - - Bretoni - Dassoret eo Krist! E wirionez dassoret eo!
 • - - Kymri (wales) - Atgyfododd Crist! Yn wir atgyfododd!
 • Indoiranilaiset kielet
 • > Indoarjalaiset kielet
 • - - Sanskriitti - (Kristo'pastitaha! Satvam Upastitaha!)
 • >> Eteläinen alue
 • - - - Marathi - (Yeshu Khrist uthla ahe! Kharokhar uthla ahe!)
 • Albania (Tosk) - Krishti u ngjall! Vërtet u ngjall!
 • Armenia - Քրիստոս յարեաւ ի մեռելոց՜ Օրհնեալ է յայտնութիւնն Քրիստոսի՜ (Christos harjav i merelotz! Orhniale harutjun Christosi!)
 • Kreikka - Χριστός Ανέστη! Αληθώς Ανέστη! (Christos Anesti! Aleithos Anesti!)

  Altailaiset kielet

 • Turkki - Hristós diril-Dí! Hakíkatén diril-Dí!

  Austronesialaiset kielet

 • Malaijilais-polynesialaiset kielet
 • > Läntinen
 • - - Chamorro - La'la'i i Kristo! Magahet na luma'la' i Kristo!
 • - - Filippiini (Tagalog) - Si Cristo ay nabuhay! Siya nga ay nabuhay!
 • - - Indonesia - Kristus sudah bangkit! Dia benar sudah bangkit!
 • > Keski-itäinen
 • - - Karoliini - Lios a melau sefal! Meipung, a mahan sefal!
 • - - Havaji - Ua ala hou ´o kristo! Ua ala ´i ´o no ´oia!

  Baskikielet

 • Baski - Cristo Berbistua! Benatan Berbistua!

  Dravidakielet

 • Malajalam - (Christu uyirthezhunnettu! Theerchayayum uyirthezhunnettu!)

  Eskimo-aleuttilaiset kielet

 • Aleutti - Kristus aq ungwektaq! Pichinuq ungwektaq!
 • Jupik - Xris-tusaq Ung-uixtuq! Iluumun Ung-uixtuq!

Japani

 • Japani - (Harisutosu fukkatsu! Jitsu ni fukkatsu!)

Korea

 • Korea - (Kristo Gesso! Buhar ha sho Nay!)

  Na-Dené-kielet

 • Athabaska-kielet
 • - Navajo - Christ daaztsáádéé' náádiidzáá! T'áá aaníí, daaztsáádéé' náádiidzáá!
 • - Tlingit - Xristos Kuxwoo-digoot! Xegaa-kux Kuxwoo-digoot!

  Niger-Kongon kielet

 • Luganda - Kristo Azukkide! Kweli Azukkide!
 • Swahili - Kristo Amefufukka! Kweli Amefufukka!

  Quechuan-kielet

 • Ketsua - Cristo causarimpunña! Ciertopuni causarimpunña!

  Afro-aasialaiset kielet

 • Seemiläiset kielet
 • > Keskiseemiläiset kielet
 • >> Aramealaiset kielet
 • - - Syyria - (Meshiha qam! Bashrira qam!)
 • >> Etelä-keskiseemiläiset kielet
 • - - Arabian kielet
 • - - - Arabia (Fus'hah) - (Al-Masih-Qam! Hakkan Qam!)
 • - - - Malta - Kristu qam! Huwa qam tassew!
 • >> Kanaanilaiset kielet
 • - - Hebrea (moderni) - (Ha Masheeha houh kam! A ken kam!)
 • > Eteläseemiläiset kielet
 • >> Etiopialaiset kielet
 • >>> Pohjoisetiopialaiset kielet
 • - - - - Tigrigna - (Christos tensiou! Bahake tensiou!)
 • >>> Eteläetiopialaiset kielet
 • - - - - Amhara - (Kristos Tenestwal! Bergit Tenestwal!)

  Sinotiibetiläiset kielet

 • Mandariinikiina - (Jidu fuhuo-le! Ta queshi fuhuo-le!)

  Eteläkaukasialaiset kielet

 • Georgia - ქრისტე აღსდგა! ჭეშმარიტად აღსდგა! (Kriste aghsdga! Cheshmaritad aghsdga!)

  Uralilaiset kielet

 • Eesti - Kristus on ülestõusnud! Tõesti on ülestõusnud!
 • Suomi - Kristus nousi kuolleista! Totisesti nousi!
 • Unkari - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt!

  Luokittelemattomat

 • Nigeria   -Jésu Krísti Ébilíwõ! Ézia õ´ Bilíwõ!

  Keksityt kielet

 • Esperanto - Kristo leviĝis! Vere Li leviĝis!
 • Quenya (Tolkienin haltijakieli) - (Ortanne Laivino! Anwa ortanne Laivino!)

 

Kommentoi kirjoitusta.

SYDÄNLÄMMIN KIITOS!

Sunnuntai 9.4.2017 klo 22:58

SYDÄNLÄMMIN KIITOS!

Markus Tattari 172, Kari Laine 141, Helena Lahtinen 253, 720 ääntä ja 9,7 %
Kiitos oppilaskunnan hallitus, Halpa-Halli, S-Market, POPpankki ja
vaalipäällikkö Ulla Latomäki!
 Kiitoskaffit to 13.4 klo 15-17SYRÄN-kaffilassa, Kauppakatu 32, tervetuloa!
Outi Hakala, Pirjo Hautala, Hannu Ikola, Leena Kujanpää, 
Helena Lahtinen,Kari Laine,Heli Matilainen, Alli Pettersson,
Soile Sinnemäki, Markus Tattari, Jarmo Tupila, Sirpa Vieri

Kommentoi kirjoitusta.

KDLapuan kuntavaaliehdokkaat 2017

Lauantai 4.3.2017 klo 21:55

Vielä tänään voit äänestää arvoistasi politiikkaa, täältä löydät oman äänestyspaikkasi https://www.lapua.fi/?lang=fi&id=4645 .

Tervetuloa  vaalitupa SYRÄN-kaffilaan, os. Kauppakatu 32, vaalivalvojaiset SYRÄN-kaffilassa 20-

Ehdokkaamme löydät myös KD vaaligalleriassa http://vaalit.kd.fi/2017/?kunta=Lapua

Outi Hakala 49, Pirjo Hautala 50, Hannu Ikola 51, Leena Kujanpää 52, Helena Lahtinen 53, Kari Laine 54, Heli Matilainen 55, Aili Pettersson 56, Soile Sinnemäki 57, Markus Tattari 58, Jarmo Tupila 59, Sirpa Vieri 60.

EHDOKASESITTELY:

1. Kuka olet?

2. Harrastukset

3. Miksi olet ehdokkaana?

 

1. Olen Hannu Ikola 51, 60-vuotias maanviljelijä ja Seurakuntaopistoon nykyisin kuuluvan Lapuan Kristillisen Opiston viikonloppu- ja iltapäivystäjä.

2. Toisinaan harrastukset häiritsevät työntekoa. Toimin Teatteri Lapuan sihteerinä, mutta näyttelemään en ole ehtinyt enää moneen vuoteen. Olen myös Lapua-Seuran johtokunnassa ja yritän toimia Ränkimäen talomuseon hyväksi. Ennen kaikkea kerään vanhoja kirjoja. Navetta täyttyy uhkaavasti niistä.


3. Edellisten vaalien alla kolme puoluetta pyysi minua ehdokkaakseen, enkä suostunut. Nyt pyysi enää KD ja tuumin, että pyytäjät taitavat kohta loppua, ja koska ikääkin on jo karttunut melkoisesti, päätin kokeilla. Vaikka kulttuuri on Lapualla melkoisesti kunniassa, on se liiaksi keskittynyt Vanhaan Paukkuun ja muualle riittää avustuksista vain murusia. Toinen ongelma on jätevesiviemärien vetäminen. Kaupunki rakentaa niitä sinne, missä asukkaat eivät halua viemäriä eikä rakenna sinne, missä haluttaisiin. Muutaman kilometrin päässä keskustasta on alueita, joihin ei näköjään koskaan saada viemäriä. Tämä asia on korjattava.

1. Olen Leena Kujanpää 52, autoilijan työstä ja yrittäjyydestä eläkkeellä oleva nainen. Talouteeni kuuluu minun lisäksi kaksi kissaa.

2. Liikunta, kuorolaulu, käsityöt, lukeminen. Olen seurakunnan vapaaehtoistoiminnassa mukana.


3. Lapualaisten, kaupunkimme ja koko kunnan asiat ovat tärkeitä, niitä tahdon olla edistämässä avoimesti, yhteiseksi parhaaksemme. Iän mukana ovat tulleet vieläkin merkittävämmiksi. Kristilliset arvot ovat kantavana voimana kaikessa. Ehdokkaaksi lähtemiskyselyjä tuli useilta, eikä ikä ollut este asettua ehdolle, niin mukana olen. Ikä ei ole este eikä rasite, pikemminkin se on kokemusten asiantuntijuutta!.

1. Helena Lahtinen 53, olen kaupunginvaltuutettu, EPn maakuntavaltuuston jäsen, Vaasan vaalipiirin KDn 1. varakansanedustaja, puoluevaltuuston jäsen sekä kirkkovaltuutettu. Koulutukseltani olen sairaanhoitaja, terveydenhoitaja ja hallintotieteiden maisteri ja työskennellyt hoitotyön lisäksi Vaasan lääninhallituksessa, Kuortaneen perusturvajohtajana, nyt Laihian terveys- ja hyvinvointijohtajana. Perheeseeni kuuluvat aviomies, poika ja tytär perheineen, olen pikkuflikan isu.

2. Harrastuksiani ovat luottamustehtävien ohella sudokut, kirpputorit, elämäkerrat ja puutarhanhoito.

3. Hyvinvointi tehdään lähellä! Olen mukana tekemässä sitä muutosta kohti avointa ja oikeudenmukaista hyvinvoivaa Lapuaa, jonka kaikki näkevät tarpeelliseksi. KD on ollut pitkään vaaliliittojen vuoksi painoarvoltaan pieni, mutta viime vaalien oman listan menestys antoi voimaa ja näissä vaaleissa KDn listalla on loistava joukko muutoksentekijöitä.

 1. Kari Laine 54, olen isä neljälle lapselle ja paappa kuudelle lapsenlapselle, joista yksi on vielä vatsassa. Tänä vuonna olemme vaimoni kanssa olleet 39 vuotta aviossa. Kaikki läheiseni asuvat Lapualla ja luonnollisesti senkin takia Lapuan asiat ovat minulle tärkeitä. Olen tällä hetkellä kaupunginvaltuuston ja perusturvalautakunnan jäsen. Olen myös Lapuan KD.n varapuheenjohtaja jossa aktiivisesti mukana, Lapuan Sininauha ry.n hallituksen jäsen, Via Dia Härmänmaan varapuheenjohtaja ja Lapuan JHL.n hallituksessa. Kotiseurakuntani on Vapaaseurakunta jossa olen vanhemmiston varapuheenjohtaja.

2. Olen vastuullisena seurakunnan varhaisnuorisotyössä, sekä aktiivisesti mukana kaikessa toiminnassa. Arvoni perustuvat kristilliselle arvopohjalle. Nuoresta asti olen toiminut pelastuslaitoksella ja olen edelleen jonkin verran mukana.

3. Yhdessä parempaan huomiseen! Haluan olla niiden asialla, jotka tällä hetkellä näyttävät olevan heikoimmassa asemassa. Nyt on muutoksen aika.

1. Heli Matilainen 55, olen tavararyhmäasiantuntija ja yhden pojan äiti.

2. Koiran kanssa ulkoilu, liikunta, puutarhan hoito, srk:n lauluryhmässä laulaminen

3. Arvokas arki jokaiselle! Haluan antaa panokseni oman paikkakuntani asioiden hoitoon, sen parhaaksi. Koen, että nyt on vahvasti aika saada uusia päättäjiä valtuustoon. En halua tehdä tyhjiä lupauksia vain lupausten antamisen vuoksi, mutta sen lupaan, että teen varmasti sinnikkäästi työtä asioiden eteen. Haluan että päätöksenteko on rehellistä, avointa ja läpinäkyvää.

  1. Alli Pettersson 56, Lähihoitaja/Emäntä. Olen vanhuuseläkkeellä ja toimin henkilökohtaisena vapaa-ajanavustajana/ohjaajana. Olen äiti kolmelle lapselle ja mumma viidelle lapsenlapselle. Olen työskennellyt koulukodissa yli 30vuotta emäntänä/kotitalousopettajana ja ohjaajana, myös jälkihuolto-ohjaajana. Olen toiminut sijaisvanhempana sekä kahden nuoren tukihenkilönä sekä omaishoitajana.

2. Käsityöt, lenkkeily, puutarhanhoito, kukkien kasvatus- ja hoito, lenkkeily ja jos aikaa jää, niin lukeminen.

3. Monessa mukana! Haluan olla mukana toimimassa Lapuan parhaaksi.

 

1. Soile Sinnemäki 57, HTM, kartoittaja: yli 40 – vuotta Hellanmaassa asuneena on juurruttanut minut lapualaiseen  ”kulttuuriin ja elämän menoon” ja kyläyhteisöön. Perheeseeni kuuluu aviomies, kaksi aikuista lasta ja olen kahden lapsenlapsen mummi.

 2. Lukeminen ja ristikot sikäli mikäli yhdistystoiminnalta jää aikaa. Kesällä tietenkin puutarhan hoito on mieluista puuhaa. Luotsaan tällä hetkellä Lapuan reumayhdistystä. Israelin Ystävissä ja kansainvälisessä Gideon Raamattulähetysjärjestössä olen ollut mukana useita vuosia.

 3. Yhteistyöllä – Neuvottelemalla – Syntyvät hyvät päätökset! Harkinnan jälkeen päädyin asettumaan ehdokkaaksi. Varajäsenyydet niin kaupunginhallituksessa kuin sivistys- ja perusturvalautakunnassa ovat olleet näköalapaikkoja. Lapua tarvitsee muutosta ja uusia tuulia päätöksentekoon.


1. Markus Tattari 58,  olen 42-vuotias lapualainen viisilapsisen perheen isä. Koulutukseltani olen koneteknikko, omaan laajan työkokemus teollisuudesta Suomessa ja ulkomailla. Pitkän yrittäjyyden jälkeen työskentelen tällä hetkellä Lapuan kaupungin perusturvassa perhetyöntekijänä.

2. Vapaa-ajalla työskentelen lasten ja nuorten toiminnassa seurakunnassa sekä muussa yhdistystoiminnassa.

 3. Mahdollisuus muutokseen!  Lähdin ehdokkaaksi, koska valtuustossa tarvitaan tällä hetkellä ikäisiäni edustajia, jotka ovat valmiita vastaanottamaan viestikapulan ja kantamaan vastuuta yhteisistä asioista. Haluan vaikuttaa tulevaisuuden Lapuaan sen asukkaiden parhaaksi ja olla päättämässä erityisesti lapsiperheisiin ja yrittäjiin liittyvissä asioissa. Suurin kannustimeni on luotettavan, avoimen ja demokraattisen hallintotavan puolesta työskentely kristillisestä arvopohjasta käsin.

1.Jarmo Tupila 59, 58 -vuotias mies. Olen naimisissa ja minulla on yksi lapsi ja yksi lapsenlapsi. Koulutukseni on LVI-teknikko.

2.Harrastuksena minulla on melkein koko elämäni ajan ollut musiikki.

3.Perheiden parhaaksi! Olen tällä hetkellä KD-varavaltuutettu, sivistyslautakunnan jäsen, perusturvalautakunnan varajäsen, Lapuan Energian hallituksen jäsen ja seurakunnan kiinteistötyöryhmän jäsen, KD -paikallisosaston johtokunnan jäsen.

1. Sirpa Vieri 60,  Lapuan Hellanmaasta. Työskentelen Lapuan sosiaalitoimessa.  Luottamustehtäviäni ovat ammattiyhdistyksen pääluottamusmiestyö, ympäristölautakunnan varapj. ja kirkkoneuvoston varajäsenyys.

2. Liikunta, yhdistystoiminta ja vapaaehtoistyö

3. Tahto tehdä yhteistä hyvää!  Arkielämässä teemme asioita toistemme eteen ja sitähän se politiikka on.  Vaikuttamisen paikkoja on monella tasolla!  Vastuunkantaja!

 

KDn kuntavaaliohjelma: INHIMILLISEMPI OTE päätöksiin

Tahdomme turvata ihmisille palvelut, jotka ovat nykyistä helpommin saavutettavissa ja tuotetaan entistä laadukkaammin ja edullisemmin. Kunnan rooli tulee muuttumaan merkittävästi maan hallituksen ajaman maakuntapohjaisen aluehallintouudistuksen myötä. Näemme, että kunnan rooli ihmisten hyvinvoinnin ja yhteisöjen elinvoiman edistäjänä on vahva myös tulevaisuudessa. Kuntavaalit ohjaavat myös aluehallintouudistuksen suuntaa. Pidämme tärkeänä, että päätöksenteko säilyy lähellä ihmistä. Lisää http://www.kd.fi/politiikka/ohjelmat/kuntavaaliohjelma/

Kommentoi kirjoitusta.

Vanhemmat kirjoitukset »